ممنوعیت استفاده از الیاف پلی الفین

ممنوعیت استفاده از الیاف پلی الفین

 

 

................................

اطلاعیه 

   با توجه به نامه شماره 37385/1402/ص مورخ 21/12/1402 مدیر کل محترم ادراه کل راه و شهرسازی استان بدینوسیله اعلام می گردد استفاده از الیاف پلی الفین در زیر ساخت ساختمان (بسترسازی و اجرای شمع) کلیه طرح های ساخت مسکن در سطح استان ممنوع می باشد.