دوره آموزشی تشریح اخرین اصلاحات و تغییرات مبحث17 مقررات ملی ساختمان

دوره آموزشی تشریح اخرین اصلاحات و تغییرات مبحث17 مقررات ملی ساختمان

 ...................................

مدیریت آموزش نظام مهندسی ساختمان کشور در نظر دارد دوره " تشریح آخرین اصلاحات و تغییرات مبحث 17 مقررات ملی ساختمان بر اساس ویرایش 1401 (ویژه مهندسین مکانیک) را  ساعت 16 الی 21 در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 5 و 6  اردیبهشت ماه 1403 به صورت مجازی برگزار نماید.