اطلاعیه آزمون مبحث 19 رشته عمران

اطلاعیه آزمون مبحث 19 رشته عمران

 ................................

آزمون مبحث19 رشته عمران در تاريخ 27 اسفند 1402 و بر اساس گروه بندي هاي ذيل برگزار خواهد شد

""""گروه بندي آزمون مبحث 19 عمران(از هر فرد صرفا در ساعت اعلام شده آزمون گرفته خواهد شد و جابجايي ساعت آزمون ممكن نمي باشد) لطفا گروه بندي خود را از جداول ذيل دانلود و به خاطر بسپاريد.""""

ليست افرادي كه در  آزمون اول در روز 27 اسفند ساعت 14 شركت ميكنند(پي دي اف گروه اول)

ليست افرادي كه در  آزمون دوم در روز 27 اسفند ساعت 15 شركت ميكنند(پي دي اف گروه دوم)

ليست افرادي كه در  آزمون سوم در روز 27 اسفند ساعت 16 شركت ميكنند(پي دي اف گروه سوم)