اطلاعیه سوم مجمع عمومی

اطلاعیه سوم مجمع عمومی

   .............................................

 اطلاعیه مجمع عمومی عادی سالانه

نوبت دوم سال 1402

اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان، به استحضار می رساند مجمع عمومی عادی سالانه جلسه دوم که با هر تعداد حاضرین رسمیت خواهد داشت در روز دوشنبه 1402/12/14 از ساعت 15:30 در محل تالار فرهنگ و هنر به آدرس کرمان بلوار شهید صدوقی (تهران) روبروی پمپ بنزین صدف برگزار می گردد.

توجه- کلیه اعضا جهت شرکت در مجمع (وفق ماده دوم شیوه نامه نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی سازمان) باید دارای عضویت معتبر قبل از تاریخ برگزاری مجمع باشند.

دستور جلسه:

1-    ارائه گزارش عملکرد سالانه هیئت مدیره

2-    بررسی و تصویب تراز سال 1401

3-    اصلاحیه بودجه سال 1402

4-    بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1403

5-    بررسی و تصویب نظام نامه موضوع ماده 113 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب هیئت عمومی مورخ 1401/11/28

6-    ارائه گزارش درمورد پیگیری تبدیل به احسن کردن مجموعه هفت باغ علوی

7-    پیشنهاد درنظر گرفتن حق الزحمه متوسط کارکرد سالیانه هر رشته و در هر پایه برای همکاران شاغل در سازمان (غیر از ارکان) که دارای پروانه اشتغال معتبر می باشند و بحث تعارض منافع شاملشان شده و حق استفاده از ظرفیت خود را ندارند.

8-    ارائه راهکار مناسب به منظور واقعی کردن تعرفه خدمات طراحی براساس ابلاغیه شورای مرکزی در رشته های مختلف  

9-    تصمیم گیری درخصوص نوع قراردادهای انجام عملیات عمرانی سازمان (مترمربع یا فهرست بهایی)

 

10-  توضیح در مورد عملیاتی شدن دستور کار سوم مجمع عمومی مورخ 1401/7/12

 

نظام نامه موضوع ماده 113 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان