نمایشگاه تخصصی دستاوردهای دانش بنیان حوزه عمران و معماری

نمایشگاه تخصصی دستاوردهای دانش بنیان حوزه عمران و معماری

 .....................................

 نمایشگاه تخصصی دستاوردهای دانش بنیان حوزه عمران ومعماری در تاریخ هفتم و هشتم اسفند ماه در تهران برگزارمی گردد. 

 طرحها،مقالات،کتاب و... در حوزه عمران و معماری (مسکن، آب، نرم افزارهای تخصصی، حمل و نقل، معماری و شهرسازی و ....) قابل طرح در نمایشگاه تخصصی تهران حداکثر تا تاریخ یکم اسفندماه به سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان ارسال نمایید.