دوره جامع طراحی سازه سالن های صنعتی

دوره جامع طراحی سازه سالن های صنعتی

 .................................

مدیریت آموزش نظام مهندسی ساختمان کشور در نظر دارد  دوره " دوره جامع طراحی سازه سالن های صنعتی " را در روزهای  8، 11، 15 و 18 اسفند ماه 1402 سه شنبه ها ساعت 16 الی 20 و جمعه ها ساعت 10 الی 14 به صورت مجازی برگزار نماید.