تخفیف ویژه خرید کتاب به مناسبت روز مهندس

تخفیف ویژه خرید کتاب به مناسبت روز مهندس

 ..................................

 انتشارات نوآور درنظر دارد به مناسبت فرارسیدن روز مهندس" تخفیف ویژه" جهت خرید کتاب به همراه " ارسال رایگان" به اعضای محترم سازمان ارایه نماید.

مهندسین محترم می توانند به مدت دو هفته از تاریخ 1402/12/05  لغایت 1402/12/19 با مراجعه به سایت انتشارات نوآور و اعمال کد تخفیف زیر از تخفیف ها و شرایط ویژه بهره مند شوند.

آدرس سایت: noavarpub.com

کد تخفیف: NEZAMKER

میزان تخفیف:

الف) کتب نشر نوآور: 10 درصد تخفیف دائمی + 10درصد تخفیف ویژه در مجموع 20 درصد

ب) کتب مباحث مقررات ملی: 7 درصد تخفیف دائمی +5 درصد تخفیف ویژه در مجموع 12 درصد

نحوه ارسال: "رایگان" از طریق پست