رویداد ملی جایزه معماری شیخ بهایی

رویداد ملی جایزه معماری شیخ بهایی

 ......................................

گروه تخصصی معماری دوره نهم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، در راستای اجرای بند 7 ماده 51 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به منظور حمایت از فعالیت های با ارزش و معرفی طرح‌های ارزشمند در حوزه شمول قانون در نظر دارد با برگزاری رویداد ملی دو سالانه "جایزه معماري شیخ بهایي"، ضمن اعلام فراخوان از گروه‌های طراحی معماری دعوت نموده تا آثار طراحی معماری خود را که در 5 سال گذشته اجرا شده اند به دبیرخانه رویداد ارسال نمایند تا پس از داوری، آثار فاخر و برجسته مورد تقدیر قرار گیرد.

Archaward-irceo.ir