پیش ثبت نام دوره مبحث19

پیش ثبت نام دوره مبحث19

 .............................

 با توجه به مصوبه كميته آموزش سازمان براي برگزاري دوره هاي مبحث19 در اسفند ماه، پيش ثبت نام اين دوره ها از تاريخ 16 بهمن 1402 در سامانه مهندسين در دسترس است. زمان تشكيل كلاس دراسفند ماه و متعاقبا اطلاع رساني مي گردد.