دوره آموزشی گزارش نویسی ویژه مهندسین ناظر معماری

دوره آموزشی  گزارش نویسی ویژه مهندسین ناظر معماری

 ..............................................

متقاضیان شرکت در دوره میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به سامانه آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان به آدرس https://lmsiriceo.ir/ مراجعه فرمایند./