سمینار ملی آموزشی بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف انرژی ساختمان ها

سمینار ملی آموزشی بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف انرژی ساختمان ها

 ......................................

سازمان نظاممهندسی ساختمان (شورای مرکزی) در نظر دارد سمینار آموزشی "بهینهسازی و صرفهجویی در مصرف انرژی ساختمانها " را در روزهای 2، 3 و 4 اسفند ماه سال 1402 در شهر تهران برگزار نماید. 

یک دوره آموزشی تمدید و ارتقاء پایه برای مهندسان رشته عمران، معماری، تأسیسات برقی و تأسیسات مکانیکی صلاحیتهای نظارت و طراحی در تمام پایهها و همچنین معادلسازی به منظور ارتقاء پایه با کدهای 414 و 417 رشته مکانیک، 513 و 516 رشته برق، 112 رشته معماری و 314 و 318 رشته عمران.

متقاضیان شرکت در دوره میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به سامانه آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان به آدرس https://lmsiriceo.ir/ مراجعه فرمایند./