پیش ثبت نام دوره ویرایش چهارم مبحث 17 (الزام دوره برای درج صلاحیت گاز)

پیش ثبت نام دوره ویرایش چهارم مبحث 17 (الزام دوره برای درج صلاحیت گاز)

 ......................................

به اطلاع همکاران محترم گروه مکانیک می رساند باتوجه به الزام ارائه گواهینامه بازآموزی ویرایش 4 مبحث 17جهت درج صلاحیت گاز با فشار یک چهارم پوند بر اینچ مربع در پروانه اشتغال، پیش ثبت نام این دوره در سامانه مهندسین در دسترس می باشد. لذا همکارانی که نیاز به شرکت در این دوره دارند در اسرع وقت جهت ثبت نام به سامانه مهندسین مراجعه فرمایند.