دوره آموزشی باز اندیشی در پارامتر مدول عکس العمل بستر

دوره آموزشی باز اندیشی در پارامتر مدول عکس العمل بستر

 .............................

دوره آموزشی باز اندیشی در پارامتر مدول عکس العمل بستر چهارشنیه 25 بهمن 1402 از ساعت 16:00 الی 20:00 برگزار می گردد./

متقاضیان شرکت در دوره میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به سامانه آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان به آدرس https://lmsiriceo.ir/ مراجعه فرمایند./