ثبت نام دومین دوره آموزش الکترونیکی صرفه جویی در مصرف انرژی

ثبت نام دومین دوره آموزش الکترونیکی صرفه جویی در مصرف انرژی

 ......................................

ثبت نام دومین دوره  آموزش الکترونیکی صرفه جویی در مصرف انرژی برای چهار رشته عمران، معماری، تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی در سامانه آموزش الکترونیکی به نشانی   https://lms.bhrc.ac.ir/ آغاز شده است./

در صورت کسب امتیاز مورد نظر و قبولی در آزمون مربوطه، گواهینامه گذراندن مبحث 19 مقررات ملی ساختمان (دوره صرفه جویی در مصرف انرژی)، با تایید و ابلاغ دفتر مقررات ملی ساختمان برای احتساب به عنوان دوره اجباری تمدید و ارتقای رشته در استان مربوطه صادر خواهد شد.