دوره آموزشی بتن ریزی در هوای سرد

دوره آموزشی بتن ریزی در هوای سرد

 .........................................

مدیریت آموزش نظام مهندسی ساختمان کشور در نظر دارد  دوره آموزشی "بتن ریزی در هوای سرد" را ساعت 16 الی 19 روز چهارشنبه 11 بهمن ماه 1402 به صورت مجازی برگزار نماید.

سرفصل دوره:

  •  مرور و بررسی آیین نامه ACI 306
  • دماهای مناسب جایدهی بتن در هوای سرد
  • افزودنی های بتن مناسب جایدهی بتن در هوای سرد
  • روش های عمل آوری بتن در هوای سرد