برگزاری دوره

برگزاری دوره

 


........................

مدیریت آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با مشارکت مرکز تحقیقات بتن در نظر دارد " دوره نصب و کاشت آرماتور" را روزچهارشنبه 15 آذر ماه 1402 به صورت مجازی برگزار نماید. برای ثبت نام کلیک نمایید.