افتتاح دفتر انجمن سازندگان مسکن و ساختمان

افتتاح دفتر انجمن سازندگان مسکن و ساختمان

 

...................

بدینوسیله پیرو انعقاد تفاهم‌نامه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ فیمابین سازمان نظام مهندسی استان کرمان و انجمن سازندگان مسکن و ساختمان استان کرمان، مراتب افتتاح و آمادگی دفتر انجمن واقع در واحد مجریان ساختمان شماره دو سازمان جهت ارائه خدمات مشاوره فنی مهندسی، حقوقی و قراردادها، بیمه و مالیات و همچنین همیاری با مجریان در انجام تکالیف قانونی منجمله تهیه و تنظیم اطلاعات مورد نیاز سازمان جهت صدور شناسنامه فنی و ملکی، از مورخ چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ به اطلاع کلیه مهندسین و مجریان محترم می رساند.