برگزاری دوره

برگزاری دوره

 

.............................

مدیریت آموزش نظام مهندسی ساختمان کشور در نظر دارد   " کارگاه فنی تخصصی یادگیری فعال مهارتی افزودنی های بتن " را  ساعت 14الی 17 روز پنجشنبه 14 دی ماه 1402 به صورت مجازی برگزار نماید. برای ثبت نام کلیک نمایید.