برگزاری دوره

برگزاری دوره

 


...................

مدیریت آموزش نظام مهندسی ساختمان کشور در نظر دارد  دوره "طراحی سیستم اتصال زمین فونداسیونی بر پایه استاندارد DIN1804 و مطالعه تطبیقی آن با مبحث 13 مقررات ملی ساختمان(ویژه مهندسین برق و مجریان ذیصلاح)" را  ساعت 15 الی 19 روزهای جمعه 15 دی 1402 به صورت مجازی برگزار نماید. برای ثبت نام کلیک نمایید.