مبحث 17

مبحث 17

 

 

 

...............................

 

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با ویرایش 4 مبحث 17 ویژه بازرسین گاز جامانده از دوره قبلی

 نظر به الزامی شدن مبحث 17 ویرایش 1401 از ابتدای امسال و درخواست تعدادی از مهندسین جامانده از دوره قبلی ،دوره آشنایی با ویرایش 4 مبحث17 ویژه بازرسین سازمان مطابق با جدول ذیل برنامه ریزی شده است. برای ثبت نام به سامانه مهندسین مراجعه کنید. ضمنا این دوره به عنوان یک سمیناردارای مجوز تمدید پروانه نیز می باشد.

 

رديف

  عنوان دوره

تاریخ و ساعت شروع ثبت نام

تاریخ و ساعت پایان ثبت نام

تاریخ برگزاري

حضوري يا غير حضوري

1

آشنایی با ویرایش4 مبحث17 ویژه بازرسین گاز

سه شنبه 18 مهر1402

 

دوشنبه   1 آبان 1402

چهار شنبه 3 آبان

ساعت 13:00

غير حضوري