سمينار

سمينار

 

 

.........................

 

"برگزاری سمینارآشنایی با ضوابط لرزه ای جدید اتصالات مطابق با ویرایش جدید مبحث 10 در شهرستان رفسنجان ویژه مهندسین عمران"

این سمینار در تاریخ 13 مهر 1402 بصورت حضوری در نمایندگی رفسنجان برگزار خواهد شد . جهت ثبت نام به سامانه مهندسین به  آدرس https://eng.kermanceo.ir مراجعه نمایید.

سمیناراز ساعت 9 تا 13 و 15 تا 19 در سالن آمفی تاتر نمایندگی رفسنجان به آدرس : رفسنجان بلوار زیتون خیابان نظام مهندسی کوچه شماره دو
شماره تماس : 34242471 برگزار خواهد شد. قابل ذکر است این سمینار دارای امتیاز تمدید پایه صرفا برای مهندسین عمران می باشد.