سامانه جامع

سامانه جامع

 


.......................

 حسب ابلاغ شورای مرکزی برای راه اندازی زیرسامانه عضویت "سامانه جامع مدیریت یکپارچه سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور"، مقتضی است کلیه اعضای محترم سازمان حداکثر تا تاریخ 1402/08/01 با مراجعه به سامانه مهندسین از منوی "عضویت و پروانه اشتغال/ ثبت اطلاعات در شورای مرکزی" موارد درخواستی شامل اطلاعات فردی، اطلاعات آدرس، اطلاعات خانوادگی، اطلاعات تحصیلی، اطلاعات بیمه و بانکی را مرحله به مرحله ثبت و در مرحله آخر، ثبت نهایی و ارسال به شورای مرکزی را کلیک نمایید. پس از ثبت نهایی اطلاعات امکان هیچگونه تغییر وجود ندارد، لذا عواقب ناشی از عدم صحت یا عدم تکمیل اطلاعات خواسته شده، بر عهده عضو محترم خواهد بود. متذکر می شود زمان فوق تمدید نخواهد شد.