جلسه هم اندیشی

جلسه هم اندیشی

 


..............................

 

جلسه هم‌اندیشی اعضای کمیته فنی گاز با سربازرسان گاز دفاتر نمایندگی سازمان در شهرستان ها در روز دوشنبه ششم شهریورماه 1402 برگزار شد. در این جلسه ضمن بررسی موارد مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان ویرایش چهارم(۱۴۰۱) مقرر شد دستورالعمل کلی در خصوص شیوه اجرای آن با توجه به نامه دفتر تدوین مقررات ملی ابلاغ گردد.