اجباری شدن دوره مبحث 19

اجباری شدن دوره مبحث 19

 


................................

در راستای اجرای ابلاغیه شماره 17620/420 مورخ 1402/02/10، در خصوص الزام به گذراندن دوره های آموزشی مبحث 19 مقررات ملی ساختمان برای ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی رشته های عمران، معماری، تأسیسات برقی و تأسیسات مکانیکی از ابتدای مرداد ماه سال 1402 و برای تمدید پروانه اشتغال از ابتدای مهر ماه 1402 در رشته های مذکور به آگاهی می رساند مراجعه کنندگانی که تا پیش از تاریخ های مذکور درخواست ارتقاء یا تمدید پروانه خود را در سامانه سپامک ثبت نموده اند مشمول بخشنامه فوق الذکر نمی باشند. از این رو ضروری است درخواست این دسته از مراجعه کنندگان جهت ارتقاء و تمدید مورد پذیرش قرار گیرد.