نشست رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان با نماینده و عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مهندسان معمار

نشست رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان با نماینده و عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مهندسان معمار

 


...............................                                                             

این نشست که با حضور آقایان، مهندس طوفان، رییس سازمان، دکتر یظهری، عضو هیات مدیره و دکتر ابراهیمی نماینده انجمن صنفی مهندسان معمار استان برگزار گردید، کلیات راهکارها و تعاملات مفید برای ارتقای شرایط جامعه مهندسان معمار و بهبود معماری استان مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.درادامه این دیدار از مهندس طوفان دعوت شد تا در گردهمایی بزرگ معماران استان کرمان که از سوی انجمن صنفی مهندسان معمار، در تاریخ دهم خرداد ماه برگزار می شود، شرکت نموده و با پذیرش عضویت افتخاری این انجمن صنفی، همکاری وتعامل این دو تشکل تخصصی را در سطوح گسترده تری ترویج دهد.