ملاقات حضوری بازرسان سازمان

ملاقات حضوری بازرسان سازمان

 

 

 

..............................

بازرسان سازمان تا پایان سال جاری روزهای سه شنبه هر هفته ملاقات حضوری با اعضا و سایر مراجعین دارند .

محل مراجعه : ساختمان شماره 1 طبقه همکف