سلامت بانوان

سلامت بانوان

 

 

 

.................................

کمیسیون مشورتی بانوان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در نظر دارد جهت انجام آزمایشات تراکم استخوان، ماموگرافی و پاپ اسمیر برای بانوان مهندس و همسران مهندسین مرد و معرفی این افراد به خیریه ثامن ­الحجج اقدام نماید. جهت ثبت نام از طریق سامانه مهندسین قسمت امور رفاهی اقدام فرمایید.

مهلت ثبت­ نام به مدت دو هفته  تا تاریخ دوشنبه 1401/11/17 می­ باشد.