بازدید رییس سازمان از دفترهای نمایندگی شهرستانهای جنوب

بازدید رییس سازمان از دفترهای نمایندگی شهرستانهای جنوب

 

 

 

 

...............................

رییس سازمان در سفر به جنوب استان از دفترهای نمایندگی شهرستان های جیرفت، کهنوج و عنبرآباد بازدید کرد. عباس طوفان در این بازدیدها از نزدیک در جریان روند کار و مشکلات دفترهای نمایندگی قرار گرفت و با تمام کارکنان سازمان به شکل جداگانه گفتگو کرد و از مشکلات آنان باخبر شد. وی در دیدار با مدیرکل راه و شهرسازی جنوب استان که با حضور مدیران دفترهای نمایندگی شهرستان های جنوبی انجام شد، گفت برای افزایش تعداد دفترهای نمایندگی و همچنین افزایش نیروی انسانی دفترهای موجود به تدریج اقدام می کنیم ولی بویژه در حوزه مالی مشکلاتی داریم که باید به مرور برای حل آن ها برنامه ریزی کرد.