جلسه هیات مدیره سازمان با مدیرکل راه و شهرسازی جنوب استان و فرماندار جیرفت

جلسه هیات مدیره سازمان با مدیرکل راه و شهرسازی جنوب استان و فرماندار جیرفت
..............................

جلسه هیات مدیره سازمان با مدیرکل راه و شهرسازی جنوب استان و فرماندار جیرفت

جلسه هیات مدیره سازمان با مدیرکل راه و شهرسازی جنوب استان و فرماندار جیرفت روز پنجشنبه، 29 دیماه در اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان واقع در شهر جیرفت برگزار شد. در این جلسه رییس سازمان بر لزوم اجرای سیاست های تشویقی برای استقبال بیشتر مهندسان از کار در مناطق جنوبی استان تاکید کرد. عباس طوفان همچنین گفت کانون کاردان ها باید موظف باشد که آمار اعضای خود را به مدیران دفترهای نمایندگی سازمان در شهرستان ها اعلام کنند چراکه این کار به شفافیت بیشتر اطلاعات در حوزه فعالیت های مهندسی منجر می شود و ما خواهان همکاری بیشتر کانون کاردان ها هستیم. وی همچنین با اشاره به ادامه فرایند گازکشی در جنوب استان تصریح کرد که در این زمینه، همه گونه همکاری را با دستگاه های مربوط انجام می دهیم.

در این جلسه مدیرکل راه و شهرسازی جنوب استان با اشاره به پاره ای مشکلات، خواستار استقرار دفتر نمایندگی سازمان در دیگر شهرستان های جنوبی استان شد و گفت با استقرار دفترهای نمایندگی سازمان، مشکلات حل خواهند شد. ساردویی همچنین گفت که در دستور کار قرار گرفتن مساله آموزش مهندسان بسیار مهم است و ما در این زمینه برای هرگونه همکاری آماده ایم. وی همچنین برای حل مشکل ساختمان دفتر نمایندگی سازمان در شهرهای کهنوج و عنبرآباد قول مساعد داد.

بلند نظر، فرماندار جیرفت هم در این جلسه به اهمیت استحکام بنا با توجه به تعدد بلایایی طبیعی اشاره کرد و گفت باید مسئولیت در این زمینه جدی گرفته شود.

در ادامه این جلسه، از تلاش های مختار برخوری، رییس سابق دفتر نمایندگی جیرفت تقدیر و جلیل فرسادنیا به عنوان رییس جدید این دفتر معرفی شد.

هم اکنون از هفت شهرستان جنوبی استان، در سه شهرستان جیرفت، کهنوج و عنبرآباد دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان فعال است.