لغو دوره نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه

لغو دوره نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه

 

 

 

 

 

.......................................

احتراماٌ نظر به انصراف استاد دوره "نظام برنامه ريزي و كنترل پروژه و آشنايي با انواع ماشين آلات ساختماني" ويژه ارتقاء اجرا (عمران،معماري) از برگزاري آن،دوره فوق كه مقرر گرديده بود در تاريخ هاي 19 تا 22 آذر ماه برگزار گردد ، لغو مي گردد.