اطلاعیه اداره کل استاندارد

اطلاعیه اداره کل استاندارد

 

 

 

 

................................

طبق اعلام اداره كل استاندارد استان پروانه كاربرد علامت استاندارد "آجر رسي بنايي سوراخ دار" و "پنل هاي آجري رسي سبك غيرباربر با سوراخ هاي افقي" توليدي رسول مختارآبادي(ممتازان) تعليق شده و فروش آن ممنوع است.