برنامه آموزشي دوره تمديد پايه آذر ماه 1401

برنامه آموزشي دوره تمديد پايه آذر ماه 1401

 

.................................

 

**"لطفا موارد ذيل را به دقت مطالعه كرده و سپس اقدام به كنترل جدول دوره تمديدپايه آذر ماه كنيد."**

 #"حضور در كلاس ها"الزامي" و عدم حضور غيبت محسوب خواهد شد "#

 جهت ثبت نام  در ساعت 9صبح روز 26آبان به سامانه مهندسین به  آدرس https://eng.kermanceo.ir مراجعه نمایید.

"دوره بصورت حضوري در سالن اداره برق به  آدرس: كرمان بلوار شهید عباسپور(پارادیس) روبروی مصلی برگزارخواهد شد"
برنامه آموزشي دوره تمديد پايه آذر ماه 1401رديف

          

  عنوان دوره


رشته

صلاحیت


تاریخ و ساعت  ثبت نام

تاریخ برگزاري

حضوري يا غير حضوري

 

1


گزارش نويسي و مسئوليت مدني مهندسين

 

تمامي رشته ها

 

تمامي پايه ها


پنجشنبه 26آبان

ساعت 9صبح

 

شنبه 5 آذر ساعت14:30

 

حضوري در سالن اداره برق