الزام بکارگیری مجری ذیصلاح در شهرستان سیرجان

الزام بکارگیری مجری ذیصلاح در شهرستان سیرجان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.........................................

بر اساس آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان؛ کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری، طبق دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت راه و شهرسازی انجام شود و مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از اینگونه مجریان استفاده نمایند.

لذا مقرر شد از تاریخ 1401/08/01 اجرای ساختمان­های گروه "ج" و "د" در شهرستان سیرجان، صرفا توسط مجری ذیصلاح انجام شود. بدیهی است پس از ایجاد زیرساخت لازم، اجرای سایر گروه­های ساختمانی نیز صرفا توسط مجری امکان­پذیر خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

توضیح:

 

 

 

ساختمان­هایی که بیش از  5 طبقه از روی شالوده یا زیربنایی بیش از 2000 مترمربع داشته باشند، در ردیف ساختمان­های گروه "ج" یا "د" قرار می­گیرند.