اعلام نتیجه قرعه کشی امتیاز وام بانک رسالت

اعلام نتیجه قرعه کشی امتیاز وام بانک رسالت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................

شماره عضویت برندگان قرعه کشی امتیاز تسهیلات بانک رسالت در فایل زیر قابل دسترسی است. 

لازم است برندگان تا تاریخ چهارشنبه 1401/06/30 نام و نام خانوادگی، شماره ملی و شماره حساب خود در بانک رسالت را از طریق سامانه مکاتبات برای روابط عمومی سازمان ارسال کنند.