استفاده اعضای سازمان از استخر

استفاده اعضای سازمان از استخر

 

 

 

  

 

 

 

 

.........................................................................

متعاقب درخواست اعضای محترم و در پی انعقاد تفاهمنامه با مجموعه های آبی «اشکان»، «کاوه» و «ایثار» اعضای محترم سازمان میتوانند با دریافت معرفی نامه ازسازمان از امکانات این سه مجموعه استفاده کنند.  

 

اطلاعات تکمیلی:

*استخر ایثار واقع در سه راه سیلو، هر سانس پانصد هزار ریال (بدون محدودیت تعداد سانس) 

*استخر اشکان واقع در هوانیروز، هر پک ده جلسه ای نه میلیون ریال

#استخر کاوه واقع در هوانیروز، هر پک ده جلسه ای شش میلیون ریال 

*قیمت ها با محاسبه میزان تخفیف اعلام شده است

*برای برای دریافت معرفی نامه به روابط عمومی سازمان مراجعه کنید.