برگزاری دوره آموزشی جبران کسر نمره آزمون ورود به حرفه اجرا رشته مکانیک

برگزاری دوره آموزشی جبران کسر نمره آزمون ورود به حرفه اجرا رشته مکانیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................................

دوره آموزشی جبران کسر نمره آزمون ورود به حرفه اجرا رشته مکانیک

مهلت ثبت نام تا ۲۳ شهریور

تاریخ دوره ۲۷ و ۲۸ شهریور

تاریخ آزمون ۳۱ شهریور

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان خراسان شمالي

تلفن تماس براي كسب اطلاعات 05832229210 داخلي 102 وحيدي مسئول آموزش