کمک مالی به آسایشگاه خیریه کهریزک البرز

کمک مالی به آسایشگاه خیریه کهریزک البرز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................

قابل توجه اعضای محترم ، آسایشگاه خیریه کهریزک در استان البرز چشم انتظار کمک های مالی شماست.  می توانید کمک های خود را به شماره کارت 5029087001144883 به نام این موسسه واریز کنید.