اطلاعیه ثبت نام دوره های آموزشی شهریور ماه 1401

اطلاعیه ثبت نام دوره های آموزشی شهریور ماه 1401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ..........................................................

 

به اطلاع می رساند با توجه به مشکل پیش آمده در سامانه شاپرک و درگاه الکترونیکی پرداخت بانک تجارت ثبت نام اعضاء محترم برای شرکت در دوره های آموزشی تا اطلاع ثانوی بدون دریافت وجه انجام می شود. بدیهی است هزینه مربوط به هر دوره ثبت نامی در حساب بستانکاری سازمان برای متقاضی ثبت و در ثبت نام های آتی اخذ خواهد شد.