انتخاب رئیس سازمان بعنوان عضو شورای مرکزی

انتخاب رئیس سازمان بعنوان عضو شورای مرکزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..............................................................

رییس محترم سازمان                                                           

جناب آقای مهندس عباس طوفان
انتخاب حضرتعالی بعنوان عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، دال بر لیاقت، توانمندی و دانش مهندسی شماست که از تجربه فراوان خدمتگزاریتان در این حوزه سرچشمه می گیرد. این انتخاب را به شما تبریک عرض می کنیم و رجاء واثق داریم که عضویت شما در شورای مرکزی، سرآغاز اتفاق های خوب برای جامعه مهندسی کشور و بویژه استان کرمان خواهد بود. موفقیت شما را از خداوند بزرگ خواستاریم.
اعضا، هیات مدیره و کارکنان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان