اطلاعیه برنامه آموزشی دوره های تمدید پایه مرداد ماه 1401

اطلاعیه برنامه آموزشی دوره های تمدید پایه مرداد ماه 1401

 ................................................................................

 

**"لطفا موارد ذيل را به دقت مطالعه كرده و سپس اقدام به كنترل جدول دوره هاي تمديدپايه مرداد ماه كنيد."**

#"حضور در كلاس ها"الزامي" و عدم حضور غيبت محسوب خواهد شد "#

جهت ثبت نام  در كلاس  به سامانه مهندسین به  آدرس https://eng.kermanceo.ir مراجعه نمایید

برای شرکت در کلاسهای آموزش مجازی کلیک کنید و نام و نام خانوادگی خود را وارد کرده و به کلاس وارد شوید. 

 

 

 

برنامه آموزشي دوره هاي تمديد پايه مرداد ماه 1401

 

 

رديف

 

عنوان دوره

 

رشته

صلاحیت

تاریخ و ساعت  ثبت نام

تاریخ  دوره

حضوري يا غير حضوري

 

1

 

 

سمينارراه هاي مديريت مصرف انرژي در ساختمان

 

تمامي رشته ها

 

تمامي پايه ها

 

پنجشنبه

6 مرداد

ساعت9

پنجشنبه

 13 مرداد

ساعت 8

 

غيرحضوري

 

2

 

 

سمينارآشنایی با بیمه ها در صنعت ساختمان

 

تمامي رشته ها

 

تمامي پايه ها

 

شنبه

8مرداد

ساعت9

جمعه

 21 مرداد

ساعت 9

 

غيرحضوري