اطلاعیه قابل توجه کارفرمایان و مهندسان محترم ناظر

اطلاعیه قابل توجه کارفرمایان و مهندسان محترم ناظر

 

 -------------------------

 
 

احتراماً با توجه به هشدار سازمان هواشناسی استان مبنی بر احتمال بارش و وقوع سیلاب شدید از انجام هر گونه گودبرداری از روز چهارشنبه پنجم مردادماه تا پایان هشدار هواشناسی و بازگشت به شرایط عادی امتناع نمایید. ضمناً جهت جلوگیری از خسارات و مخاطرات احتمالی ناشی از گودبرداری های انجام شده با مشورت و دستور مستقیم ناظر مربوطه تمهیدات لازم اندیشیده شود. 

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان