اطلاعیه پنل تخصصی صنعتی سازی احداث ساختمان

اطلاعیه پنل تخصصی صنعتی سازی احداث ساختمان

..............................................................

 قابل توجه متقاضيان تمديد پروانه اشتغال

شركت در پنل تخصصي صنعتي سازي همايش كرمان ايدكس به عنوان يك دوره محسوب مي شود.
 
ثبت نام در محل برگزاری همایش انجام میشود.