نمایشگاه و کنفرانس بین المللی بهینه سازی و بهره وری انرژی اتمی ایران

نمایشگاه و کنفرانس بین المللی بهینه سازی و بهره وری انرژی اتمی ایران

.........................................................................

 نمایشگاه و کنفرانس بین المللی بهینه سازی و بهره وری انرژی ایران

کنفرانس و نمایشگاه بهینه سازی و بهره وری انرژی ایران در تاریخ ۲۹ و ۳۰ مردادماه ۱۴۰۱ در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار خواهد شد.
 

اطلاعات بیشتر در www.eeciran.irآخرین مطالب