همایش ملی زلزله -مدیریت بحران- دورنمای آینده

همایش ملی زلزله -مدیریت بحران- دورنمای آینده

................................................................

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی با همکاری استانداری، اداره کل راه و شهرسازی و اتاق بازرگانی پنجمین همایش ملی زلزله ، مدیریت بحران ، دورنمای آینده همراه با نمایشگاه جانبی صنعت ساختمان با محوریت تکنولوژی های نوین و دانش بنیان در تاریخ ۳۱ خرداد و ۱ تیرماه ۱۴۰۱ ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد برگزار می کند.آخرین مطالب