اطلاعیه برگزاری آزمون مبحث 17 ویژه بازرسین

اطلاعیه برگزاری آزمون مبحث 17 ویژه بازرسین

......................................................................

 اطلاعيه برگزاري آزمون هاي مبحث 17 ويژه بازرسين 


با توجه به اعلام آمادگي جهاد دانشگاهي براي برگزاري آزمون هاي مجدد مبحث هفدهم
آزمون مجدد مبحث ۱۷ ويژه بازرسين گاز فشار ضعیف ( 4/1 psi کد دوره 413)
 ويژه مهندسيني كه در آزمون ۲۱ تير ماه ۱۴۰۰ جهاد دانشگاهي نمره قبولي كسب نكرده اند.
 
 زمان آزمون: ۱۲ تير ماه ۱۴۰۱
و
آزمون مجدد مبحث ۱۷ ويژه بازرسين گاز فشار قوي (متقاضيان عمده کد دوره 423) 
ويژه همکارانی كه در آزمون ۶ ديماه ۱۴۰۰ جهاد دانشگاهي نمره قبولي كسب نكرده‌اند.
 
 زمان آزمون : ۱۳ تير ماه ۱۴۰۱
 
در تاريخ هاي اعلامي برگزار خواهد شد.
 
براي ثبت نام به سايت https://jtdc.ir/JTDC/mohandesiRegisterForm.php مراجعه كنيد.


آخرین مطالب