اطلاعیه ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد مالی سال 1400 اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

اطلاعیه ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد مالی سال 1400 اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

...........................................................

 اطلاعیه ارسال اظهار نامه مالیاتی عملکرد مالی سال 1400 مهندسین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

1-ارسال اظهار نامه مالیاتی سال 1400به صورت حضوری از طریق دفاتر پیشخوان دولت و به صورت غیر حضوری از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیکی مالیات امکان پذیر است.
 
2- عملکرد مهندسان در نظارت از 01/01/ 1400تا  1400/12/29 به صورت متراژ و عملکرد ریالی 
مهندسان بـه تفکیک ارجاع نظـارت ، بازرسی فنی گـاز و نقشه برداری در سـامـانه مهندسین بارگزاری شده است .
 
3- ضمناٌ فرم پیش ثبت نام اظهار نامه مالیاتی مالی سال 1400 جهت ارائه به دفاتر پیشخوان قابل استفاده می باشد.


آخرین مطالب