اطلاعیه تمدید مهلت ثبت نام آزمون های ورود به حرفه تیر و شهریور ماه 1401

اطلاعیه تمدید مهلت ثبت نام آزمون های ورود به حرفه تیر و شهریور ماه 1401

.............................................................. 

پیرو اتمام مهلت ثبت نام آزمون های ورود به حرفه سال جاری بدینوسیله به اطلاع کلیه متقاضیان ثبت نام آزمون های ورود به حرفه کلیه رشته ها و صلاحیت ها مورخ تیر و شهریور ماه سال ۱۴۰۱ می رساند در جهت مساعدت با داوطلبان آزمون های مذکور مهلت ثبت نام این آزمون ها حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ مجددا تمدید می گردد. بدیهی است تاریخ اعلام شده به هیچ عنوان قابل تمدید نخواهد بود

  اطلاعیه ثبت نام و زمان برگزاری آزمون های ورود به حرفه مهندسان تیر و شهریور ماه 1401

https://inbr.ir/?p=5251آخرین مطالب