برگزاری دوره های ایمنی و پیشگیری از حریق

برگزاری دوره های ایمنی و پیشگیری از حریق

.................................................................

 دوره های  آموزشی ایمنی و پیشگیری از حریق از سوی مرکز آموزش علمی-کابردی آتش نشانی، ایمنی و خدمات شهری با همکاری سازمان آتش نشانی و خدمات شهری شهرداری تهران و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار می شود. اطلاعات بیشتر را در لینک زیر مطالعه کنید.آخرین مطالب