عید فطر

عید فطر

..........................................................................................

 عید فطر، عید بندگی حضرت حق جل و علا، و عید تولد دوباره آنهاست که یک ماه را بر خوان گسترده کرامت، رحمت و مغفرت خدای مهربان گذرانده اند و حال با دل و جانی خشنود از کسب رضایت پروردگار، و حال خوشی به یادگار مانده از قدر و سحر و افطار، ماه خوب خدا را به حضرتش سپرده و با ذکر «الحمد لله علی ما هدانا» به عیدی قدم می گذارند که خاص بندگان خالص خداست. هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان، فرارسیدن عید فیاض فطر را به همه هموطنان مومن و مسلمان، بویژه اعضا و کارکنان محترم سازمان تبریک می گوید و قبولی طاعت ها و عبادت های همگان را از درگاه خداوند سریع الرضا آرزومند است. باشد که اندوخته ماه عزیز رمضان را پاس داریم و به کار بندیم.آخرین مطالب