برنامه آموزشی دوره های ورود به پایه 3 صلاحیت اجرا- بهمن ماه 1400

برنامه آموزشی دوره های ورود به پایه 3 صلاحیت اجرا- بهمن ماه 1400

..........................................................................................

*"لطفا موارد ذيل را به دقت مطالعه كرده و سپس اقدام به كنترل جدول كلاس هاي ورود به صلاحيت اجراء بهمن ماه كنيد."*

*شرط تشكيل كلاس ها به حد نصاب رسيدن آنها مي باشد*

#"حضور در كلاس ها"الزامي" و عدم حضور غيبت محسوب خواهد شدودر صورت شركت در آزمون نمره اي ثبت نخواهد شد"#

جهت ثبت نام  در كلاس با مرورگر  Firefox  يا Explorer به سامانه مهندسین  مراجعه نمایید."

ممكن است در بعضي از كلاس ها كه متقاضي زيادي دارند، شما وجه مورد نظر را پرداخت كرده باشيد ولي به دليل فاصله زماني مابين پرداخت و ثبت در سيستم سازمان ظرفيت كلاس تكميل شده وشما نتوانيد ثبت نام موفق در كلاس داشته باشيد ،در اين صورت يا در سيستم سازمان بستانكار شده كه شما مي توانيد براي ثبت نام كلاس بعدي از آن استفاده كنيد و يا حداكثر ظرف مدت 72 ساعت مبلغ شما به حساب شما برگشت داده خواهد شد.

برای شرکت در کلاسهای آموزش مجازی به سامانه به آدرس http://vc.kermanceo.ir مراجعه کنید و پس از نصب برنامه های مورد نیاز خود با استفاده از کد ملی خود( نام کاربری ، رمز عبور) وارد سامانه مجازی شوید ، در صورتیکه برای اولین بار قصد ورود به کلاس را دارید ممكن است بدلیل عدم تعریف کلاس توسط واحد آموزش در سامانه مجازی تا (دوازده ساعت قبل ازساعت شروع کلاس ) نتوانيد وارد سامانه شوید.لطفا قبل از ورود،آموزش های مرتبط با سامانه را که در قسمت پایین سایت سامانه مجازی می باشد دانلود و مطالعه بفرمائید .

براي شركت در دوره ها لطفا مرورگر خود را نيزبروزرساني بفرمائيد.

طبق بخشنامه شماره 9453/420 دفتر مقررات ملي ظرفیت کلاسهاحداكثر45 نفر مشخص و تحت هیچ شرایطی اضافه نخواهد شد

كلاس ها در ماه هاي آينده  تكرار خواهند شد.

لطفا جداول ذيل را دانلود كنيد تا در جريان دوره ها وتعدادي كه بايد بگذرانيد قرارگيريد.

عناوین دوره های اموزشی ورود و ارتقاء پایه صلاحیت اجرا ویژه مهندسین عمران و معماری

 

 

برنامه آموزشي دوره هاي ورود به پايه3 صلاحيت اجرا بهمن ماه 1400

 

رديف

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

تاریخ و ساعت  ثبت نام

تاریخ  دوره

تاریخ امتحان

1

نکات اجرایی سازه های مصالح بنایی،دیوار چینی،سقف،نازک کاری و نماسازی

عمران و معماری

ورود به پايه 3 اجرا

28دي ساعت

10 صبح

2و3بهمن شروع كلاس ساعت15

اطلاع رساني درروزثبت نام

2

نکات اجرایی سازه های مصالح بنایی،دیوار چینی،سقف،نازک کاری و نماسازی

عمران و معماری

ورود به پايه 3 اجرا

30دي ساعت

10 صبح

4و5بهمن شروع كلاس ساعت15

اطلاع رساني درروزثبت نام

3

مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه

عمران و معماری

ورود به پايه 3 اجرا

2بهمن ساعت

10 صبح

6بهمن ماه شروع كلاس ساعت15

اطلاع رساني درروزثبت نام

4

مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه

عمران و معماری

ورود به پايه 3 اجرا

3بهمن ساعت

10 صبح

7بهمن ماه شروع كلاس ساعت15

اطلاع رساني درروزثبت نام

5

نکات اجرای بتن مسلح(1)

عمران و معماری

ورود به پايه 3 اجرا

4بهمن ساعت

10 صبح

9بهمن ماه

اطلاع رساني درروزثبت نام

6

نکات اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان 1

عمران و معماری

ورود به پايه 3 اجرا

5بهمن ساعت

10 صبح

10بهمن ماه

اطلاع رساني درروزثبت نام

7

مسایل اولیه کارگاهی و نکات اجرائی

عمران و معماری

ورود به پايه 3 اجرا

6بهمن ساعت

10 صبح

11بهمن ماه

اطلاع رساني درروزثبت نام

8

آشنایی با شرح و وظایف پیمانکار

عمران و معماری

ورود به پايه 3 اجرا

7بهمن ساعت

10 صبح

12بهمن ماه شروع كلاس 9صبح

اطلاع رساني درروزثبت نام

9

نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده وآشنایی با مکانیک خاک و روشهای متداول گودبرداری و نحوه اجرای سازه نگهبان(1)

عمران و معماری

ورود به پايه 3 اجرا

9بهمن ساعت

10 صبح

13بهمن ماه

اطلاع رساني درروزثبت نام

10

نکات اجرایی پی های سطحی

عمران و معماری

ورود به پايه 3 اجرا

10بهمن ساعت

10 صبح

14بهمن ماه

شروع كلاس 9صبح

اطلاع رساني درروزثبت نام

11

نکات اجرای بتن مسلح(1)

عمران و معماری

ورود به پايه 3 اجرا

11بهمن ساعت

10 صبح

16بهمن ماه

اطلاع رساني درروزثبت نام

12

نکات اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان 1

عمران و معماری

ورود به پايه 3 اجرا

12بهمن ساعت

10 صبح

17بهمن ماه

اطلاع رساني درروزثبت نام

13

مسایل اولیه کارگاهی و نکات اجرائی

عمران و معماری

ورود به پايه 3 اجرا

13بهمن ساعت

10 صبح

18بهمن ماه

اطلاع رساني درروزثبت نام

14

آشنایی با شرح و وظایف پیمانکار

عمران و معماری

ورود به پايه 3 اجرا

14بهمن ساعت

10 صبح

19بهمن ماه

شروع كلاس 9صبح

اطلاع رساني درروزثبت نام

15

نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده وآشنایی با مکانیک خاک و روشهای متداول گودبرداری و نحوه اجرای سازه نگهبان(1)

عمران و معماری

ورود به پايه 3 اجرا

16بهمن ساعت

10 صبح

20بهمن ماه

اطلاع رساني درروزثبت نام

16

نکات اجرایی سازه های فولادی(1)

عمران و معماری

ورود به پايه 3 اجرا

17بهمن ساعت

10 صبح

21بهمن ماه

اطلاع رساني درروزثبت نام

 

17

 

مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE )

عمران و معماری

ورود به پايه 3 اجرا

18بهمن ساعت

10 صبح

23بهمن ماه

اطلاع رساني درروزثبت نام

18

نکات اجرایي تاسیسات برقي ساختمان 1

عمران و معماری

ورود به پايه 3 اجرا

19بهمن ساعت

10 صبح

24بهمن ماه

اطلاع رساني درروزثبت نام

19

نکات اجرایی سازه های فولادی(1)

عمران و معماری

ورود به پايه 3 اجرا

20بهمن ساعت

10 صبح

25بهمن ماه

اطلاع رساني درروزثبت نام

20

نکات اجرایي تاسیسات برقي ساختمان 1

عمران و معماری

ورود به پايه 3 اجرا

21بهمن ساعت

10 صبح

27بهمن ماه

اطلاع رساني درروزثبت نام

21

نکات اجرایی پی های سطحی

عمران و معماری

ورود به پايه 3 اجرا

23بهمن ساعت

10 صبح

28بهمن ماه

شروع كلاس ساعت10

اطلاع رساني درروزثبت نام

22

مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE )

عمران و معماری

ورود به پايه 3 اجرا

24بهمن ساعت

10 صبح

30بهمن ماه

اطلاع رساني درروزثبت نامآخرین مطالب